WhoKnowsWhat

Geert Smits (Directeur Mifa Aluminium): "Wanneer het gaat over specifieke vraagstukken van R&D is het belangrijk om te kunnen achterhalen wie daarin kennisdrager is en hoe we daar makkelijk mee in contact komen"

Kennis is een belangrijke randvoorwaarde voor innovatie en daarmee voor economische groei. Nieuwe producten, nieuwe diensten en nieuwe processen vereisen nieuwe kennis én onderzoek.

Geert Smits, directeur van Mifa aluminium, vindt het belangrijk structureel samen te werken met kennisinstellingen. ‘Op dit moment heeft MIFA een R&D afdeling van zes personen met daaraan gekoppeld een aantal slimme stagaires die zich aan het einde van een technische studie bevinden. Samen met dit team kijken we vooruit naar nieuwe mogelijkheden en technologiën. De samenwerking die we met verschillende kennisinstellingen hebben zorgt er voor dat wij, mede door middel van automatisering, producten kunnen produceren die anders waarschijnlijk in Azië geproduceerd zouden worden. Ik denk dat whoknowswhat door ons als platform gebruikt kan worden om te kijken waar je expertise nodig hebt. Een voorbeeld van een vraag die bij ons speelt is welke soorten sensoren er zoal zijn waarmee we nog nauwkeuriger onze producten kunnen produceren. Het is dan belangrijk om te kunnen achterhalen wie daar in de kennisdrager is en hoe je daar het beste mee in contact komt.”

Whoknowswhat is een digitaal platform dat bedrijven in staat stelt om (innovatie)kennis op te sporen en met de juiste personen binnen de juiste kennisinstelling in contact te komen. Kosteloos, persoonlijk, snel en adequaat. Stel vandaag nog uw vraag op www.whoknowswhat.eu of volg whoknowswhat op LinkedIn om te zien hoe het bedrijfsleven profiteert van een duurzame samenwerking met kennisinstellingen.