WhoKnowsWhat

Esther Kockelkoren

External Relations Officer

Maastricht University

Reactiesnelheid

Heldere informatie

Afhandeling

op basis van 1 recensie

Functie
External Relations Officer
Taal
Engels
Nederlands
Sectoren
Smart Services
Creative Industry
Life Sciences & Health
Logistics
Agriculture & food
Vakgebieden
DatamanagementInformatietechologieInternet of thingsSupply Chain Management
Locatie
Tongersestraat 53
6211 Maastricht, Netherlands

Over mij

Als External Relations Officer bij Maastricht University School of Business and Economics ben ik de spin in het web tussen externe partijen en de vakinhoudelijke specialisten van de School. Ik ben voortdurend op zoek naar synergiën en toegevoegde waarde die door samenwerking van de academische wereld en externe partijen (overheid, bedrijfsleven, instellingen, etc) kan worden gecreëerd. Door mijn eerdere werkzaamheden bij o.a. de Graduate School of Business and Economics, de PostGraduate Education divisie en het International Relations Office, en uiteraard mijn huidige werkzaamheden als External Relations Officer bij het cluster Business Development & Knowledge Transfer heb ik een compleet beeld van de hele School verworven en kan ik eenvoudig de verbinding maken tussen verschillende partijen. Maastricht University School of Business and Economics heeft experts op het gebied van de economie (bijv. speltheorie, macro- en microeconomie, econometrie, wiskundige economie, neuroeconomie) en bedrijfskunde (bijv. accounting, financiering, marketing, organisatie en strategie, logistiek). Maar ook instituten als de Service Science Factory en het Maastricht Centre for Entrepreneurship, die expertise in huis hebben op respectievelijk het gebied van diensteninnovatie en ondernemerschap, en de ontwikkeling van het Business Intelligence & Smart Services Institute in Heerlen zijn belangrijke speerpunten. De vier bachelor programma’s en elf (incl. twee research masters) master programma’s worden geroemd vanwege het probleemgestuurde onderwijs en het internationale karakter. Door de toenemende focus op een leven-lang leren, weten ook steeds meer bedrijven SBE te vinden voor het verder ontwikkelen en opleiden van hun medewerkers. Of het nu gaat om het beantwoorden van uw bedrijfsvraagstuk, de ontwikkeling van uw medewerkers of dat u in contact wenst te komen met onze studenten (uw toekomstige werknemers). SBE biedt een breed scala aan mogelijkheden. Als External Relations Officer ga ik graag het gesprek met u aan om samen de juiste vorm van samenwerking en de juiste personen te identificeren. Het verzorgen van een gastcollege, studententeams aan een van uw bedrijfsvraagstukken laten werken, stages en recruitment evenementen zijn uitstekende manieren om uw bedrijf als toekomstig werkgever te promoten en talent al vroegtijdig te spotten. Heeft u een economische of bedrijfskundige vraag? Door middel van scripties, stages, studentenprojecten, PhD onderzoek of samenwerking met onze academische staf gaan we samen op zoek naar dé oplossing. Onze MBA opleidingen, cursussen, coaching en op maat gemaakte trainingen stomen u en uw werknemers klaar voor de toekomst.


Maastricht University

De Universiteit Maastricht (UM) is de meest internationale universiteit van Nederland en is met haar bijna 16.000 studenten en ruim 4.000 medewerkers nog steeds groeiende.

Uitdagend onderwijs
De Universiteit Maastricht werkt al sinds haar oprichting met Probleemgestuurd Onderwijs (PGO) en is Europees grondlegger van dit onderwijsmodel. Studenten worden uitgedaagd hun talenten en interesses actief verder te ontwikkelen. Net even anders dan aan andere universiteiten. Met unieke, internationaal georiënteerde opleidingen. Niet voor niets is de UM ‘Leading in Learning’.

Multidisciplinair onderzoek
Problemen en vraagstukken beperken zich niet tot het domein van één wetenschappelijke discipline. Daarom werkt de Universiteit Maastricht met multidisciplinair onderzoek. Internationale, maatschappelijk relevante thema’s staan centraal. Denk aan hart- en vaatziekten, duurzaam beleggen, of forensische psychologie.

Europees en internationaal, maar nauw verbonden met de regio
Gelegen in het hart van Europa mag de UM zich met recht de meest internationale universiteit van Nederland noemen. Veel van het onderwijs vindt in het Engels plaats, het merendeel van de opleidingen wordt zelfs volledig in het Engels gegeven. Daarnaast richt zowel het onderwijs als het onderzoek zich vooral op internationale thema’s, waarbij de Europese problematiek soms centraal staat.
Bijna 45% van de studenten en meer dan 30% van de academisch staf aan de UM is afkomstig uit het buitenland. Samen vertegenwoordigen ze ongeveer zeventig landen.

Naast deze internationale oriëntatie hecht de UM ook aan een sterke (Eu)regionale band. Initiatieven, zoals de Kennis-As Limburg, transnationale Universiteit Limburg, de ondernemingen onder de UM Holding, Studium Generale en de UM-dependance Campus Venlo, getuigen van deze verbondenheid.